Five-year incidence of retinal microvascular abnormalities and its associations with arterial hypertension
WANG Shuang1, XU Liang1, JONAS Jost B2, WANG Ya-xing1, YOU Qi-sheng1, WANG Yun-song1, YANG Hua1, ZHOU Jin-qiong1, LIU Xue1
Ophthalmology in China . 2013, (6): 397 -404 .