Prevalence and causes of visual field loss determined by frequency doubling perimetry in elderly population of Beijing
WANG Ya-Xing, XU Liang, LI Jian-Jun, ZHANG Rong-Xiu, SUN Xiu-Ying, Jost B. Jonas
Ophthalmology in China . 2012, (1): 29 -33 .