Comparison of the effectiveness of common visual parameters for myopia screening in school-age sample
LIU Peng-Fei, Xiao-Lin, Lu-Zhi-Min, Wang-Feng-Lei, Jin-En-Zhong
Ophthalmology in China . 2012, (5): 327 -330 .